Trialog – Att rusta för ett gott samarbete inom psykiatrin

Onsdag 6 mars, 2019

14.30-16.30

Trialog – Att rusta för ett gott samarbete inom psykiatrin

Inom psykiatrin finns tre viktiga aktörer: personen med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning, dennes anhöriga samt personal. Var och en med sitt perspektiv. I och med de olika perspektiven uppstår lätt missförstånd, något som förhindrar ett gott samarbete.

Forskning visar att personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning återhämtar sig snabbare om deras anhöriga får vara delaktiga i processen. Anhöriga känner sig dock ofta utestängda. Det finns mycket kunskap om anhörigas upplevelser och behov, men hur använder man den kunskapen?

Välkommen att ta del av de tre perspektiven, samt hör mer om projekt Trialog. Ett nystartat treårigt projekt som vill sätta fokus på det goda samarbetet.

Talare under seminariet:

Lena Hultén pratar utifrån sin erfarenhet som anhörig. Hon är aktiv i Anhörigföreningen Göteborg.
Malin Emanuelsdotter berättar om sina egna erfarenheter kring psykisk ohälsa. Arbetar inom NSPHiG.
Lennart Lundin, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi. Är förste vice ordförande i Schizofreniförbundet.
Karin Davidsson och Gustav Jagner från Bräcke diakoni berättar kort om Projekt Trialog, ett Arvsfondsprojekt som vänder sig till anhöriga till vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar/psykisk ohälsa.

När: 6/3 kl 14.30-16.30
Var: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg
Hur: Fritt inträde, anmäl deltagande här, https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42425B4A79434B5E477540

Vill du ha vårt nyhetsbrev?