Stöd i sorgen genom sociala medier

Måndag 23 oktober, 2017

15.00 - 16.00

Om Stöd i sorgen genom sociala medier

Ett barns död är bland det svåraste man kan drabbas av, det är ett närmast tabubelagt ämne som man ofta undviker att prata om. I vårt samhälle har döden flyttat långt bort och in på institutioner. Vi känner oftast ingen med liknande erfarenheter som man kan lära sig av i sorgearbetet.

Sociala medier kan ge sörjande föräldrar nya möjligheter att bearbeta sorgen, få stöd och kontakt med andra som delar erfarenheterna, på sätt som inte riktigt funnits tidigare. Mobil teknologi möjliggör omedelbar kontakt när behovet av stöd är akut.

 Möt Ylva Hård af Segerstad, docent i Tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Hennes forskning rör hur digital kommunikation fungerar, både i vardagssammanhang och vid kris. Hör Ylva berätta om sina erfarenheter av ett pågående forskningsprojekt kring sörjande föräldrars användning av sociala medier.

Med framväxten av sociala medier kan sörjande föräldrar ges nya möjligheter att bearbeta sorgen och att skapa kontakt med andra som delar liknande erfarenheter.

I slutna grupper på sociala medier ges möjlighet till direktkontakt med andra drabbade, och sörjande föräldrar kan där få omedelbart förståelse och stöttning, se hur andra hanterar sin sorg och genom det få stöd i att själva kunna anpassa sig till sin förlust.

 Ylva Hård af Segerstad berättar om ett forskningsprojekt inriktat på hur sociala medier kan fungera som viktiga resurser i kris och sorg.

 Seminariet är helt kostnadsfritt och öppet för alla och i anslutning till Arena: Första Lång finns KÖK:17 där du kan köpa kaffe med tilltugg.

Anmäl deltagande här.

Andra programpunkter

Bräcke diakoni presenterar en aktivitet i stort sett varje vecka på Arena: Första Lång. För att ta del av hela programmet kika på: www.brackediakoni.se/seminarier/program

 

 

Få de senaste uppdateringarna