Kick off inför hyresgästernas val 2018

Torsdag 25 januari, 2018

18.00-20.30

Om Kick off inför hyresgästernas val 2018

Vår fråga i valet 2018 är ”Alla har rätt till ett bra hem”.

För att uppnå detta behöver vi –

Bygga fler hyresrätter med rimliga hyror och skapa Ökad trygghet och inflytande för hyresgäster

Inför valåret samlas vi i Hyresgästföreningen för att gemensamt ta avstamp i vårt bostadspolitiska program, formulera budskap och boosta varandra inför kommande arbete med att sätta rätten till bostad på den politiska agendan i valet 2018.

Särskild inbjudan har skickats ut till regionens bostadspolitiska aktiva och anmälan är bindande.

Varmt välkomna!

Få de senaste uppdateringarna