Regionstyrelsen bjuder in till verksamhetsplanering!

Lördag 21 september, 2019

09.00-17.00

Regionstyrelsen bjuder in till verksamhetsplanering!

Nu drar vi igång planeringen inför år 2020 för Hyresgästföreningen region västra Sverige!

Detta gör vi genom en gemensam träff med Föreningsstyrelserna och Regionstyrelsen den 21 september på Regionkontoret. Nytt för i år är att Regionstyrelsen beslutat att bjuda in också våra Boinflytanderepresentanter till planeringen.

Vi kallar denna träff för HUR-dialog. Framtidsprogrammet och de mål som Förbundsstyrelsen prioriterat berättar för oss VAD vi ska göra. Mer sällan tar vi oss möjlighet att diskutera HUR vi gör saker. Hur säkerställer vi inflytande för hyresgästerna? Hur får vi en lokal förening att växa och representera hyresgästerna på ett framgångsrikt sätt?

På HUR-dialogen den 21 september samlas våra 13 Hyresgästföreningar, våra representanter i boinflytandekommittéerna, regionstyrelsen samt tjänstemän för att arbeta med just dessa frågor. Detta är också startskottet på planeringsprocessen som ska vara färdig den 15 oktober. Senast detta datum ska Föreningarna skicka in sina verksamhetsplaner till Regionkontoret. Blanketter för planering och budget får ni i Föreningarna utdelade denna dag. Dessa arbetar ni vidare med inom respektive förening mellan den 21 september – 15 september.

Observera att förbundsstyrelsen beslutat att denna planering ska vara ettårig, det vill säga enbart för år 2020.

För er i boinflytandekommittéerna fortsätter arbetet efter den 21 september tillsammans med bolagen.
Syftet med träffen är att föra en dialog om HUR vi ska arbeta tillsammans under det kommande året men också skapa kontakt mellan föreningarna och boinflytandekommittéerna. Kom förberedd till dagen så som du brukar förbereda dig inför en BIK eller en planeringsprocess i föreningen.

Dagen börjar klockan 9 och avslutas senast klockan 17. Har du specialkost, maila: arenaforstalang@hyresgastforeningen.se och ange dina matavvikelser.

Anmäl dig senast 6 september och ange vilken BIK eller förening som du representerar i samma ruta som du skriver ditt namn.

Var: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17B
När: 21 sepember kl. 09.00 till senast 17.00

 

Varmt välkomna!

 

 

 

 

Anmäl dig här

Fyll i ditt namn och din e-post
Vänliga hälsningar, serviceteamet, Arena: Första Lång.Jag vill ta del av nyhetsbrev


Vill du ha vårt nyhetsbrev?