Omfamna konflikten – med annorlunda verktyg för bättre resulat

Fredag 2 februari, 2018

07.30 - 09.00

Om Omfamna konflikten – med annorlunda verktyg för bättre resulat

Pia Areblad är dansaren, statsvetaren och näringslivschefen, som definitivt har ett ovanligt grepp. Hon vill att vi möter konflikter på ett sätt, som påminner om de konstnärliga processerna.

Pia kommer att ge oss konkreta exempel från sina uppdrag som VD på TILLT, som näringslivschef i Ale Kommun och från projektledarjobbet på BRG där hon nu arbetar med att ta fram ett näringslivsstrategiskt program för Göteborgs stad.

Den här morgonen kommer vi att få reflektera tillsammans med Pia över hur vi vågar möta intressekonflikter på jobbet. De verktyg vi får med oss hem kan inspirera till nya sätt att arbeta på.

Hålltider:

Från 07.30 – Frukosten står framdukad
08.00 – Seminariet börjar
09.00 – Avslut

Välkommen önskar ambassadörerna för Region Västra – Sveriges kommunikatörer

Astrid Boisen, Anette Palle och Johanna Barre

Mer information om oss finns på vår facebooksida.

Anmälan gör du här:

Om du är medlem/förtroendevald/anställd på Hyresgästföreningen har vi 10 kostnadsfria platser till Sveriges Kommunikatörers event på Arena: Första Lång. Anmäl dig till lise.backbymoberg@hyresgastforeningen.se senast den 26 januari 2018.

Få de senaste uppdateringarna