Idéburet offentligt partnerskap

Måndag 18 februari, 2019

14.00-16.00

Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) – lärdomar från en avveckling och jämförelsen med upphandlingar

Välkommen att ta del av resultaten från den följeforskning som gjorts på ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) i Göteborg för mottagande av ensamkommande.

Under seminariet presenteras framgångsfaktorer och utmaningar man sett under avvecklingsfasen samt upplevda skillnader mellan IOP och upphandlingar.

Resultaten presenteras av Inga Narbutaité Aflaki, Karlstads Universitet och Henrik Eriksson, Chalmers Tekniska Högskola.

Efter presentationen följer samtal med bland annat Annika Ström Öberg, områdeschef, Göteborgs Räddningsmission, Helena Sprengel, planeringsledare inom Social resursförvaltning och Nina Radojkovic från Upphandlingsmyndigheten. Samtalet modereras av Thomas Schneider, Bräcke diakoni.

Om IOP Ensamkommande

IOP Ensamkommande startades strax innan migrationsvågen 2015 och fick stort genomslag för sin unika idé och organisering kring ensamkommande. IOP:t formades som en samverkan mellan Göteborgs stads socialresursförvaltning och nio idéburna organisationer. Partnerskapet varade i cirka tre år och åstadkom bland annat nya samverkansrelationer och resursorganiseringsformer samt nya och komplementära tjänster.

Trots sina framgångar i arbetet med ungdomar och boendepersonal har parterna blivit tvungna att avbryta samarbetet i förtid. Givet dess omfattning, ambition och samarbetslängd är IOP Ensamkommande ett intressant fall som vi menar bidrar med viktiga insikter i och lärdomar om denna relativt nya och outforskade relationsform.

När: 18/2 kl 14.00-16.00
Var: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg
Hur: Fritt inträde, anmäl deltagande via:
https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/424258477840415D4A7940

Vill du ha vårt nyhetsbrev?