Idéburet i Göteborg

Onsdag 21 mars, 2018

kl. 15.00 - 16.30

Om Idéburet i Göteborg

Idéburet i Göteborg
– Heder och hedersvåld: berättelser, fakta, fördomar

Skyddsvärnet i Göteborg planerar att tillsammans med Göteborgs Räddningsmission starta ett skyddsboende för kvinnor. Vi har därför bjudit in Jamila Hussein som kommer att tala om sin bok Heder och hedersvåld: berättelser, fakta, fördomar.

Fenomen som tvångsäktenskap, könsstympning och hedersrelaterat våld har idag blivit en del av den svenska vardagen. I Heder och hedersvåld sätter Jamila Hussein in dessa fenomen i sitt historiska, sociala och kulturella sammanhang. Hon förklarar varför det hedersrelaterade våldet i så stor utsträckning fortfarande praktiseras både i Mellanöstern och Sverige.

Hon belyser på ett konkret sätt de kulturkrockar som uppstår när patriarkala hederskulturer konfronteras med föreställningar om jämställdhet och mäns och kvinnors lika värde. Vilka konsekvenser får det när männen, traditionellt familjens överhuvud, förlorar sin maktposition i det nya samhället?

Jamila Hussein har intervjuat gärningsmän i Mellanöstern och tonårsflickor som drabbats av eller hotats med hedersvåld i Sverige. Boken avslutas med konkreta rekommendationer på metoder för att på bästa sätt hjälpa de flickor som hotats med eller drabbats av hedersvåld. De svårigheter som möter socialtjänst, polis och skolpersonal diskuteras liksom möjliga vägar att lösa dessa.

Seminariet är kostnadsfritt och anmäl deltagande till info@skyddsvarnet.org

Bräcke diakonis olika programpunkter är i full gång på Arena: Första Lång i Göteborg. Under våren kommer vi att få ta del av flera spännande ämnen och intressanta samtal. I lokalerna finns även Kök:17 där du kan köpa dig en kopp kaffe med något gott till.
Läs mer på vår hemsida.

Varmt välkomna!

Få de senaste uppdateringarna