Hyresgästföreningens höstmöte 2017

Onsdag 29 november, 2017

17.00-21.00

Om Hyresgästföreningens höstmöte 2017

Som fullmäktigeombud hälsas du välkommen till regionens höstmöte.

Anmälan kan ske efter kallelse har skickats ut.

Kallelse och handlingar kommer skickats ut till alla ombud per e-post i oktober månad.

Välkomna!

Få de senaste uppdateringarna