Hyresgästföreningens årsmöte 2019

Lördag 27 april, 2019

9.00-16.00

Hyresgästföreningens årsmöte 2019

Som fullmäktigeombud hälsas du välkommen till Hyresgästföreningen regionen västra Sveriges årsmöte.

När: Lördagen den 27 april, kl. 9.00
Var: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17B

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett
 4. Fastställande av dagordning samt arbets- och valordning
 5. Information om valkommittén
 6. Val av ordförande för mötet
 7. Val av sekreterare för mötet
 8. Val av två protokolljusterare
 9. Val av rösträknare
 10. Utdelning av Förtjänsttecken
 11. Utdelning av Göte Brinks stipendium
 12. Styrelsens berättelse för föregående år
 13. Revisorernas berättelse
 14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 15. Bestämmande av arvoden
 16. Beslut om antalet ledamöter och ersättare i styrelsen
 1. Val av styrelseledamöter för två år
 2. Val av revisorer
 3. Val av revisorersättare
 4. Val av dörrvärd för ett år
 5. Val av valberedning för en tid av två år med växelvis avgång
 6. Behandling av motioner
 7. Förslag och rapporter från styrelsen
  – Förhandlingsorganisation, rutiner och roller 2018
  – Styrelsens svar på uppdraget om skyddskommitté
  – Styrelsens svar på uppdraget om kvällsöppet
 8. Behandling av uttalande?
 9. Avslutning

Anmäl dig här

Fyll i ditt namn och din e-post
Vänliga hälsningar, serviceteamet, Arena: Första Lång.Jag vill ta del av nyhetsbrev


Vill du ha vårt nyhetsbrev?