Hyresgästföreningen Östra Göteborg, LH-konferens

Lördag 7 april, 2018

09.00-15.30

Om Hyresgästföreningen Östra Göteborg, LH-konferens

Den 7 april samlas förtroendevalda i Östra Göteborg för en gemensam konferens. Alla aktiva i de lokala föreningarna, alla husombud och aktiva i Gårdsföreningar i Hyresgästföreningen Östra Göteborg är välkomna.

För information om anmälan kontakta styrelsen i Östra.

Välkomna

Få de senaste uppdateringarna