Hyresgästföreningen Hisingens årsmöte

Lördag 23 mars, 2019

12.00-15.00

Hyresgästföreningen Hisingens årsmöte

Hyresgästföreningen Hisingen kallar alla sina medlemmar till årsmöte.

Tid: Lördag 23 mars kl 13:00. Lättare förtäring och registrering från kl. 12.00, registreringen avslutas kl. 12.45.
Plats: Arena: Första Lång, Hyresgästföreningen, Första Långgatan 17 B.

Anmälan till årsmötet senast torsdagen 14/3 på expeditionstid tisdag och torsdag kl. 10–13 på telefon 031–23 08 87
eller mejl till: hyresgastforeningen.hisingen@telia.com

OBS! Ta med medlemskort eller ladda ner appen Hyresgästföreningen medlemsförmåner.

Nomineringar till styrelseuppdrag senast 11 mars till:

Hyresgästföreningen Hisingen, Byalagsgatan 14 B, 418 74 Göteborg (märk kuvertet att. Valberedningen)
eller skicka mail till: VB-hisingen@hotmail.com (skriv Hgf Nominering i ämnesraden).

Välkomna!

Vill du ha vårt nyhetsbrev?