Hur kan samhället som helhet bekämpa afrofobi?

Onsdag 26 februari, 2020

17.30-19.00

Hur kan samhället som helhet bekämpa afrofobi?

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) och Hyresgästföreningen välkomnar till en temakväll om afrofobi med Kitimbwa Sabuni.

Rapporten Afrofobi som släpptes 2015 på uppdrag av regeringen visade att afrosvenskar hör till de mest eftersatta och marginaliserade grupperna i Sverige. Gruppens utsatthet visar sig inom alla samhällssektorer, som utbildning, hälsa och boende. Kunskapsläget om situationen på arbetsmarknaden stärktes 2018 när rapporten Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden bland annat visade att svenskfödda afrosvenskar med högskoleutbildning bara har 67 procent av lönen i jämförelse med vita svenskar med motsvarande utbildningsbakgrund. Det finns en betydande strukturell diskriminering mot svarta svenskar som inte adresseras politiskt, i våra folkrörelser eller för den delen i medierna. Syftet med seminariet är visa på hur afrofobi handlar om mer än bara hatbrott och hur hela samhället kan mobiliseras för att motverka afrofobi som en ojämlikhetsstruktur.

Om föreläsaren:

Kitimbwa Sabuni är organisationsutvecklare och samhällsdebattör med inriktning på likabehandlingsfrågor. Han är författare till flera rapporter och till Vit, svart eller brun – handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg.

Var: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg
När: 26 februari, kl. 17:30-19:00

Anmäl dig här

Fyll i ditt namn och din e-post
Vänliga hälsningar, serviceteamet, Arena: Första Lång.Jag vill ta del av nyhetsbrev


Vill du ha vårt nyhetsbrev?