Framtidstro bland unga

Onsdag 18 oktober, 2017

15.00-16.30

Om Framtidstro bland unga

”Se mig, hör mig” – framtidstro bland unga i Göteborg

Vi träffar stadens unga i en rad av våra verksamheter. Hur står det till med framtidstron? Och vad behöver vi bygga vidare på?

Anmälan sker till:mailto:Sara.Nordenfelt@brackediakoni.se

Famna är en intresseorganisation som syftar till att synliggöra de idéburna och icke vinst-syftande alternativen inom vård och social omsorg, och som vill bidra till kvalitetsutveckling och lärande i samhället. Famna Väst är en samverkan mellan organisationens medlemmar i Göteborgsområdet, som vill påverka och förbättra förutsättningarna för idéburen sektor att verka och utvecklas. Semi-narieserien ”Idéburet i Göteborg” är en del i detta arbete.

Vi bjuder dessutom in till ett antal seminarier varje år för ledare och chefer i våra respektive organisationer.

Aktiva i Famna Väst är för närvarande: Bräcke diakoni, Göteborgs Räddningsmission, Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg, St.Lukas, Stiftelsen Gyllenkroken, Göteborgs kyrkliga stadsmission, Neuberghska Bambergerska Äldreboendet, Vasahemmet och Reningsborg.

Få de senaste uppdateringarna