Framtidens cancerrehabilitering

Onsdag 23 oktober, 2019

14.00-16.00

Framtidens cancerrehabilitering

Framtidens cancerrehabilitering – hur borde det fungera?

Dagens cancerrehabilitering är varken jämlik, jämställd eller tillräcklig. Långt ifrån alla cancerdrabbade får möjlighet till rehabilitering.Idag sker rehabiliteringen av cancerpatienter som en isolerad händelse, trots behovet av rehabilitering under resterande livet.

Nya innovativa arbetssätt och modeller behöver utvecklas som sker i nya konstellationer av samverkan (hälso- och sjukvård, försäkringskassan, forskning, friskvård och beslutsfattare) och som inkluderar de cancerdrabbade i hela processen.

Välkommen till en eftermiddag som inleds med att Eva Hansen, generaldirektör på Cancerrehabfonden ger sin bild av hur läget ser ut idag. Därefter följer inspel från verkligheten: vad tycker patienterna själva. Passet avslutas med ett samtal om behovet av kunskap, patientinflytande och samordning.

När: Onsdagen den 23 oktober kl. 14.00-16.00
Var: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg
Hur: Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl deltaganende här. 

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev?