Frukost om ensamkommande barns rättigheter

Onsdag 30 maj, 2018

08.45-10.00

Om Frukost om ensamkommande barns rättigheter

Välkommen till ett frukostseminarium om ensamkommande barns rättigheter!

Vi på Emerga Research and Consulting har genom ett flertal studier sedan år 2015 samlat in kunskap om hur Sverige tillgodoser grundläggande rättigheter för ensamkommande barn och ungdomar som sökt asyl i Sverige. Dessa studier har gjorts på uppdrag från EU:s byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA) och i samarbete med Rädda Barnen. Vi vill gärna dela med oss av den kunskapen.

Under seminariet kommer vi att beskriva hur de ensamkommande barnens rättigheter tillgodoses, bland annat inom områdena hälsa och utbildning. Vi kommer även diskutera skillnaden mellan hur svensk lag skyddar dessa barn och hur deras vardag och förutsättningar faktiskt ser ut. Seminariet är för dig i Göteborgsregionen som kommer i kontakt med ensamkommande barn och ungdomar i ditt arbete och för dig som är intresserad av att veta mer. Det kommer finnas tillfälle för er som deltar att diskutera och dela med er av era egna erfarenheter.

Emerga bjuder på frukost.

Plats: Arena Första Lång, Första Långgatan 17B, Göteborg

Tid: 08.45-10

Anmälan: Senast en 23 maj till camilla.ingemarson@emerga.se. Meddela gärna specialkost. 

Varmt välkomna!

 

Vi vill informera om att Arena: Första Lång kan komma att ta bilder i samband med eventet och att bilderna kan komma att läggas ut på våra digitala kanaler, t ex Facebook. Bilderna kan komma att lagras i Hyresgästföreningens bildarkiv. Om du inte vill finnas med på en bild som Arena: Första Lång/Hyresgästföreningen publicerat, vänd dig till arenaforstalang@hyresgastforeningen.se. Till denna adress kan du också skriva om du vill ha mer information om en eventuell samarbetspartner under eventet.

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev?