Crush Talk med Per Björklund – Kasinolandet. Bostadsbubblan och den nya svenska modellen.

Onsdag 28 mars, 2018

17.30 - 20.00

Om Crush Talk med Per Björklund – Kasinolandet. Bostadsbubblan och den nya svenska modellen.

TRE SAMTAL OM BOSTADSFRÅGAN

I samarbete mellan Hyresgästföreningen i Västra Sverige och det nationella forskarnätverket CRUSH, (Critical Urban Sustainability Hub) arrangeras våren 2018 tre samtal om bostadsfrågan.

Samling 17.30 för kaffe o smörgås. KL 18 – 19 föreläsning och därefter diskussion till kl. 20.  

Per Björklund är journalist och författare. Per kommer att tala utifrån sin uppmärksammade bok Kasinolandet. Bostadsbubblan och den nya svenska modellen. Boken, som kom ut 2017 är den skarpaste och mest uppdaterade analysen av bostadsfrågans relation till svensk ekonomi. I fokus står hushållens skuldsättning och byggherrarnas och bankernas tok-vinster. Dagens bostadskris är resultatet av två decenniers marknadsliberalt experimenterande. Samspelet mellan den svenska bostadsmarknaden och finanssektorn har skapat en ny svensk modell som innebär välstånd på kredit.

 

 

 

Få de senaste uppdateringarna