Crush Talk med Kent Werne – Allmännytta eller egen nytta?

Onsdag 25 april, 2018

17.30 - 20.00

Om Crush Talk med Kent Werne – Allmännytta eller egen nytta?

TRE SAMTAL OM BOSTADSFRÅGAN

I samarbete mellan Hyresgästföreningen i Västra Sverige och det nationella forskarnätverket CRUSH, (Critical Urban Sustainability Hub) arrangeras våren 2018 tre samtal om bostadsfrågan.

Samling 17.30 för kaffe o smörgås. KL 18 – 19 föreläsning och därefter diskussion till kl. 20.   

Kent Werne är journalist och författare till en rad böcker om de senaste decenniernas omvandling av Sverige. Boken Du sköna nya hem: om utförsäljningen av allmännyttan är utgångspunkten för kvällens föreläsning. Det som en gång byggdes för att alla skulle ha rätt till ett eget hem säljs nu ut och verksamheten underordnas marknaden, samtidigt avhänder sig det offentliga ansvaret för bostadsförsörjningen. De gemensamma lösningarnas tid är förbi och var och en är sin egen lyckas smed. Som en konsekvens av en krympande och en allt mer förlamad allmännytta växer såväl bostadsbristen som segregationen. Vilka möjligheter finns för att allmännyttan än en gång kan bli en kraft för en social bostadspolitik och en större rättvisa i boendet?

 

Få de senaste uppdateringarna