Crush Talk med Carina Listerborn – När bostäder åt alla blev ett kommunalt problem.

Torsdag 24 maj, 2018

17.30 - 20.00

Om Crush Talk med Carina Listerborn – När bostäder åt alla blev ett kommunalt problem.

Crush Talks – tre samtal om bostadsfrågan

Dags för det tredje och sista samtalskvällen under våren som berör aktuella bostadsfrågor. Crush Talks arrangeras i samarbete mellan Hyresgästföreningen i Västra Sverige och det nationella forskarnätverket CRUSH, (Critical Urban Sustainability Hub).

Möt Carina Listerborn – När bostäder åt alla blev ett kommunalt problem.
Carina Listerborn, urbanforskare, med intresse för maktrelationer i stadsförnyelseprocesser och bostadsojämlikhet. Hon har forskat om hur Landskrona år 2012 lägger om sin kommunala bostadspolitik i syfte att få bort bidragsberoende invånare och istället satsa på kustnära villor för höginkomsttagare.

Genom att etablera ett stadsbolag, sälja ut allmännyttan och anställa högavlönade tjänstemän har staden drivit på stadsomvandlingen i de centrala delarna av staden – Centrum och Öster. I kommunens jakt på att sänka utgifterna och höja skattenivån blir invånarna måltavlan och fastighetsmarknaden metoden att förändra befolkningssammansättningen.

Alla tre samtalen inleds klockan 18.00 och pågår fram till cirka 20.00. Efter den inledande föreläsningen följer en fikapaus med kaffe/te och smörgås och därefter blir det frågor och diskussion.

Alla samtalen är kostnadsfria men vi vill gärna att du anmäler dig så fikat räcker till alla. Glöm inte att anmäla dig i god tid.

Anmäl dig här

Fyll i ditt namn och din e-post
Vänliga hälsningar, serviceteamet, Arena: Första Lång.


Vill du ha vårt nyhetsbrev?