Crush Talk med Carina Listerbord – När bostäder åt alla blev ett kommunalt problem.

Torsdag 24 maj, 2018

17.30 - 20.00

Om Crush Talk med Carina Listerbord – När bostäder åt alla blev ett kommunalt problem.

TRE SAMTAL OM BOSTADSFRÅGAN

I samarbete mellan Hyresgästföreningen i Västra Sverige och det nationella forskarnätverket CRUSH, (Critical Urban Sustainability Hub) arrangeras våren 2018 tre samtal om bostadsfrågan.

Carina Listerborn, urbanforskare, med intresse för maktrelationer i stadsförnyelseprocesser och bostadsojämlikhet. Hon har forskat om hur Landskrona år 2012 lägger om sin kommunala bostadspolitik i syfte att få bort bidragsberoende invånare och istället satsa på kustnära villor för höginkomsttagare. Genom att etablera ett stadsbolag, sälja ut allmännyttan och anställa högavlönade tjänstemän har staden drivit på stadsomvandlingen i de centrala delarna av staden – Centrum och Öster. I kommunens jakt på att sänka utgifterna och höja skattenivån blir invånarna måltavlan och fastighetsmarknaden metoden att förändra befolkningssammansättningen.

 

Få de senaste uppdateringarna